Đại lý Sika tại Hà Nội
Phân phối sika tại Hà Nội
0985209588  - kdtayhanoi@gmail.com
SikaGrout 212-11

Liên hệ

KKS GROUT 64

Liên hệ

KKS® MORTATOP FG

Liên hệ

KKS GROUT 62

Liên hệ

KKS SEALDUR 371

Liên hệ

KKS GROUT 80

Liên hệ

KKS SEALDUR 352

Liên hệ

Sika Latex

Liên hệ

Sika Latex TH

Liên hệ

Sika Monotop R

Liên hệ

Sika Refit 2000

Liên hệ

Sika Monotop 610

Liên hệ

Sikalite

Liên hệ

Sikaproof Membrane

Liên hệ

Sikatop Seal 109

Liên hệ

Sikatop Seal 105

Liên hệ

SikaBit - 1

Liên hệ

SIKABIT W-15

Liên hệ

Sikatop Seal 107

Liên hệ

Sikafloor-263 SL

Liên hệ

Sikagard 75 EpoCem

Liên hệ

Chapdur Green

Liên hệ

Sikafloor 2530W New

Liên hệ

Sikafloor 264

Liên hệ

KKS HARDENER GREY

Liên hệ

Sikadur 752

Liên hệ

Sikadur 732

Liên hệ

Sikadur 731

Liên hệ

Sika Poxitar F

Liên hệ

Sika Primer-3 N

Liên hệ

Sikaflex PRO 3 WF

Liên hệ

SikaPlast 257- VN

Liên hệ

Separol

Liên hệ

Rugasol C

Liên hệ

Atisol S

Liên hệ

Sikament  NN

Liên hệ

Plastiment 96

Liên hệ

Sika tại Hà Nội

Kết nối với chúng tôi

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Tây Hà Nội

Địa chỉ: Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

VPGD & Kho: Đường Ngọc Hồi, Quận Thanh Trì, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0985209588
Email: kdtayhanoi@gmail.com